[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1/4 . 1654 . (), (). 1701 . ., . 1810 ., 1825 . 25 (59).

( . 4- . / .. / , 1980)

          , 25 ( = 1/4 ) , 1827 - 1896 1900 - 1901; : 1885 - , 1885 - . .. - 86 % . . .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616