[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
-


-,


-


-


-


--


--


,

-
()
.

-
-
-


(1618-1648)-


.
()

-, ,

-


-


(c) v0616