[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - XIV - XVII . (1326 - 1359). 0,9 3,32 . I (1603 - 1617) . 9,4 - 12,1 . 1 XVI . = 16 ., 1687 . - 2 ., 1688 . - 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616