[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , , ; 1926 . . = 1/100 . 20, 15, 10, 5, 2 1 . , 1926 . 50, 20, 15 10 .

( . 4- . / .. / , 1980)

          , 1926 1, 2, 5, 10, 15, 20 50 . 1937 1, 2 5 . , 10, 15, 20 50 . - ( 1925). 1937 1, 2 5 . , 10, 15 20 . - - ; 1945. 1959 . , 1, 2 5 . (. ): .. - , .. - ; .. . . 1970 ( ) 1, 2 5 ., - - 10, 15, 20 50 .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616