[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1/1000 .
          100, 50, 20, 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616