[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

-

          (. chopped dollar), , . ; . . . . . .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616