[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (. ambrosino) - (), (1250 - 1310) ( ) XV .
         . . - , , , .
          A. (ambrosino d'oro) . 3,5 . 1/2 . A. (ambrosino d'argento) 2,9 - 2,8 , , 2,3 968- . . - , , 1,7 - 2,52 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616