[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1968 - 1972 . . 1972 . . . (. ).

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616