[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1000 . 1958 . (. ).
          10, 5, 1 1/2 . ., 1, 1/2 . . 100, 50, 20, 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616