[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . 1964 ., 100 .
          1919 . , 1960 . - -, 1962 . - .
          5000, 1000, 500, 100, 50, 20 . ., 10, 5 1 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

,

-

-

(c) v0616