[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - - . 1 1960 . , 100 . 2 1972 . - .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

(c) v0616