[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . 1 1962 . , 100 .
          10 000, 5000, 1000, 500, 100 . ., 25, 10 5 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

(c) v0616