[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 20 = 240 . 5 1 . . 10 , 2 1 , 6, 3, 2, 1 1/2 . 1971 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

Ш

(c) v0616