[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - ( ), 100 .
          5 1 . ., 50, 10, 5, 2 , 1 1/2 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

-

-

(c) v0616