[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1927 . 1 . . = 20 = 100 . . . .
          100, 50, 20, 10, 5 1 . . 50 , 50, 10, 5, 2, 1 1/2 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

Ш

(c) v0616