[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . 1 . . = 100 .
          100, 50, 10, 5, 1 1/2 . ., 1 1/2 . ., 25, 5 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

(c) v0616