[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1949 . 1 . . = 100 = 1000 .
          10, 5 1 . ., 50, 10, 5, 2, 1 5, 3 2 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

(c) v0616