[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . 1 . . = 20 = 240 . 5, 1 . . 10 5 , 2, 1 6, 3 1 .
          1 1973 . - .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

-

-

,

(c) v0616