[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1920 ., 100 .
          500, 100, 50, 25, 10, 5 1 . ., 1 . . 50, 25, 10, 5 2 1/2 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

--

(c) v0616