[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - ( ) 1957 . 1 . . = 100 = 1000 .
          10, 5, 1 . ., 50, 25 , 10, 5, 2 , 10, 5, 2 1 .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

--

(c) v0616