[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - - , 100 .
          500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 1 . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

-

(c) v0616