[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (. Neuner), . , 9- 1/9 . 1/9 10 , - 1622, 9 . , 9 36 , 9 , 9 , 1807 1808 .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616