[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - 1899 - 1902 ., . 5, 2 1/2, 2 1 , 6 3 , - 1 1/2 . - (1825 - 1904) , - .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

(c) v0616