[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - , 1961 . . . 1/2 . 1 . = 100 .
          10, 5 1 ., 1 ., 50, 20, 10, 5, 2, 1 1/2 .

( . 4- . / .. / , 1980)

          . .

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616