[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          (Karl Radnitzky, 1818 - 1901), , , - . . . , , , . . . , , (1847, 1850), . (1848), . (1851), .-.-. , (1873), (1876), (1878). : C. R., C. R. F., C. RADNITZKI F. ..

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

,

,

-

(c) v0616