[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - . , , . . . . . . . , , , . . . . . , . , . . .

( . 4- . / .. / , 1980)
..

,

,

(c) v0616